Gabinet psychoterapii 

                                 


 

pl.Jana Matejki 9/7                                          

Kraków 31-157

 

 +48 535 350 650

  anna.pyla@gmail.com

                                                           

               

 

 

 

 

 

Formy pomocy

 

Konsultacja psychologiczna jest to spotkanie, służące wstępnemu zorientowaniu się w problemach i sytuacji życiowej. Pozwala na podjęcie decyzji co do dalszej, najkorzystniejszej formy pomocy, dostosowanej do Twoich potrzeb.

 

Porada psychologiczna jest to jednorazowe spotkanie, na którym możesz uzyskać pomoc i wsparcie w nagłych, trudnych sytuacjach życiowych. Dostaniesz wskazówki co do dalszych możliwości radzenia sobie z danym problemem.

Możesz również uzyskać pomoc w zorientowaniu się w problemach Twoich bliskich jeśli masz poczucie, że dzieje się z nimi coś niepokojącego.

 

Pomoc psychologiczna w kryzysie jest to cykl spotkań, w częstotliwości dostosowanej indywidualnie do Twoich potrzeb. Kryzys to zdarzenie losowe lub nowa, trudna sytuacja życiowa, w której zawodzą znane wcześniej sposoby radzenia sobie. Może to być np. konflikt małżeński, rozwód, zdrada, utrata bliskiej osoby, poronienie, nagła choroba, gwałt, wypadek czy utrata pracy. Celem pomocy psychologicznej jest powrót do równowagi psychicznej sprzed kryzysu.

 

Psychoterapia indywidualna jest metodą leczenia prowadzącą do poprawy samopoczucia psychofizycznego, integracji, wzmocnienia osobowości oraz poprawy w obszarze relacji interpersonalnych. Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na relacji pacjent – psychoterapeuta i polega na odkrywaniu jak świadome i nieświadome treści przeżywane przez pacjenta mają wpływ na jego funkcjonowanie , decyzje oraz relacje z bliskimi osobami. Podczas sesji terapeutycznych pacjent ma możliwość dotarcia do dotychczas nieświadomych powodów swoich trudności i problemów, których źródło często ma swój początek w doświadczeniach z przeszłości. Pacjent zaczyna rozumieć znaczenie swoich objawów, umożliwiając tym samym ich usunięcie. W leczeniu istotne jest interpretowanie nieświadomych mechanizmów obronnych, lęków czy snów. Prowadzi to do zrozumienia siebie, swoich trudności, a w efekcie do trwałej poprawy funkcjonowania osoby. Psychoterapia psychodynamiczna jest długoterminową formą pomocy.

 

 

W pracy przestrzegam wszystkich standardów etyki zawodowej.

Pracuje zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Psychologa i wg. zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

W swojej pracy kieruję się zasadą poufności. Uczestnikom terapii zapewniam dyskrecję i anonimowość.

 

Swoją pracę terapeutyczną regularnie superwizuję tzn. poddaję ją merytorycznej i etycznej ocenie certyfikowanemu przez PTP superwizorowi, co gwarantuje wysoki standard mojej pomocy.

 

 

      Anna Pyla-Mazur

        Psycholog

        Psychoterapeuta