Gabinet psychoterapii 

                                 


 

pl.Jana Matejki 9/7                                          

Kraków 31-157

 

 +48 535 350 650

  anna.pyla@gmail.com

                                                           

               

 

 

 Wykształcenie

 

PSYCHOLOG - ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia w zakresie Psychologia Stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

 

PSYCHOLOG KLINICZNY - ukończyłam czteroletnią Specjalizację z Psychologii Klinicznej i uzyskałam tytuł Specjalisty w tej dziedzinie; podspecjalność - Zaburzenia Psychiczne Osób Dorosłych

 

PSYCHOTERAPEUTA - ukończyłam czteroletnie studia podyplomowe z Psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego do Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa psychiatrycznego.

 

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatryczego

 

 

Doświadczenie zawodowe

10 lat pracy w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju

 

Od 2010 prowadzę prywatną praktykę w ramach gabinetu psychoterapii

 

W 2014 roku ukończyłam czteroletnią Specjalizację z Psychologii Klinicznej, w trakcie której zdobywałam doświadczenie w licznych krakowskich ośrodkach i szpitalach

 

Od 2021 roku pomagam parom w Centrum Leczenia Niepłodności Parens w Krakowie

 

 

Staże

 

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 • Oddział Dzienny Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości

 • Oddział Leczenia Zaburzeń Psychotycznych

 • Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

 

Szpital Specjalistyczny im. J. Babińskiego w Kobierzynie

 

 • Oddział 7F - Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic

 • Oddział 2A - Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu

 • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

 

Katedra Psychoterapii CM UJ w Krakowie przy ul. Lenartowicza 14

 

 • Oddział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Rusznikarska 17 w Krakowie

 

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

 

 • Oddział Neurologii i Udarów Mózgu

 • Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

 • Oddział Szczękowo-Twarzowy (Kliniczny)

 

Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 

 • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej i Medycyny Rodzinnej

 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji

 

 • Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

 

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny przy Sądzie Okręgowym w Krakowie

 

Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego przy ul. Prochowej w Krakowie

 

 

 

Pozostałe kursy i szkolenia

 

Szkolenie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Centrum CBT

Szkolenie "Depresja i Lęk" org.przez Klinikę Psychiatrii Dorosłych CM UJ w Krakowie

Roczny Kurs Psychoterapii Krótkoterminowej i Poradnictwa w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej

Kurs Terapii Zajęciowej dla Osób Chorych Psychicznie MODiDZ

Licencja i Certyfikat "Praktyka NLP" - Neuro-Lingwistycznego Programowania

 

 

 

Swoją wiedzę ciągle doskonalę i poszerzam poprzez regularny udział w szkoleniach i konferencjach naukowo-dydaktycznych.

Pracuję pod stałą superwizją prowadzoną przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, która stanowi merytoryczną i etyczną ocenę mojej pracy, gwarantującą wysoki standard mojej pomocy.

 

mgr Anna Pyla-Mazur

      Anna Pyla-Mazur

        Psycholog

        Psychoterapeuta

  Jako psycholog kliniczny i psychoterapeuta od kilkunastu lat specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam zarówno w czasie 10 lat pracy na Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ, a także w trakcie Specjalizacji Klinicznej w licznych krakowskich ośrodkach. W ramach prowadzenia prywatnego gabinetu pomagam zarówno osobom borykającym się z zaburzeniami natury psychicznej jak i osobom zdrowym, które doświadczają różnych trudności życiowych.

 

 Zawsze optymalnie dostosowuję sposób pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości Pacjenta.

 

  W swojej pracy kieruję się zasadą poufności, zwracając szczególną uwagę na komfort osoby, z którą pracuję. 

 

                                                                                           Zapraszam

                                                

                               

                                           Anna Pyla-Mazur